Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Master of Science (M.Sc.):

«Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τυπική Διάρκεια Προγράμματος: 

Τρία Εξάμηνα – Έναρξη τον Οκτώβριο κάθε έτους

Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλώς ήλθατε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών).

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αναφερόμαστε στην παραγωγή ενέργειας από φυσικές διεργασίες, το απόθεμα των οποίων αναπληρώνεται με (επίσης) φυσικό τρόπο. Επί του παρόντος, το 39% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από ΑΠΕ, και οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική καταξίωση.

Σχετικά πρόσφατα, η ευαισθητοποίηση κοινού και επιστημόνων όσον αφορά σε μια παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή του πετρελαίου και τη διαρκή απειλή μιας ενεργειακής κρίσης, οδήγησαν στην  εντατικοποίηση της προσπάθειας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι, σήμερα, στις περισσότερες από τις αναπτυγμένες (ή/και τις αναπτυσσόμενες) χώρες εφαρμόζονται νέες ενεργειακές πολιτικές (οι οποίες αφορούν τόσο στη νομοθεσία όσο και στη χρηματοδότηση), με σκοπό να υποβοηθήσουν τη βιομηχανική εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση των ΑΠΕ, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με την έκθεση του WorldWatch Institute του Φεβρουαρίου 2021 (www.ren21.net/gsr-2021/pages/summary), στις μέρες μας, περίπου 2.300.000 άτομα, παγκοσμίως, εργάζονται είτε απευθείας στη βιομηχανία των ΑΠΕ είτε σε μονάδες παραγωγής και παροχής υποστηρικτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η αιολική βιομηχανία (487 GW) απασχολεί περίπου 300.000 άτομα, ο τομέας της ηλιακής βιομηχανίας που ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα (303 GW) αριθμεί περίπου 170.000 θέσεις εργασίας, ενώ αυτός της εκμετάλλευσης των θερμικών αποτελεσμάτων του Ήλιου τουλάχιστον 624.000. Περισσότερες από 1.000.000 θέσεις εργασίας απαντώνται στον τομέα της βιομάζας (112 GW) και των βιοκαυσίμων. Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα (5,5 GW) και η γεωθερμική ενέργεια (13,5 GW) επίσης αποτελούν ιδιαίτερα ενεργούς εργοδότες. Εκτιμάται ότι, παγκοσμίως, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διπλασιάζονται κάθε 10 χρόνια, οπότε, το 2030 αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το όριο των 5.000.000 θέσεων (πηγή: WorldWatch Institute, Φεβρουάριος 2021).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να διαθέτει πολύ μεγάλο δυναμικό σε όλα σχεδόν τα είδη των ΑΠΕ, και, κατά συνέπεια, οι στόχοι της θα πρέπει να τίθενται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα, το 2016, η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η θέση παγκοσμίως, με το 7,2% των συνολικών ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρική ισχύ (2,1 GW) να καλύπτεται από Φ/Β συστήματα, υπολειπόμενη μόνον της Ονδούρας (9,8%) και της Ιταλίας (7,3%) – πηγή: WorldWatch Institute (Φεβρουάριος 2017, www.ren21.net/gsr-2017/pages/summary, σελ. 9, 15-16).

Η Ελλάδα είναι ένα πλήρως συμβεβλημένο μέλος της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Παρίσι, 2015). Επιπλέον, με βάση στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κάθε ΜW ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ εξοικονομεί περίπου 70.000 €, κατ’ έτος, από την αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή πετρελαίου. Έτσι, σήμερα, το συνολικό ετήσιο όφελος των ΑΠΕ για την Ελλάδα (5 GW) ανέρχεται στα 350.000.000 €. Είναι ξεκάθαρο πως οι ΑΠΕ είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών.

  • Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί καλά καταρτισμένο, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προσφέρει ένα; Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Ελληνική Γλώσσα, με στόχο:

  • να ενισχύσει (ή/και να επικαιροποιήσει) τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Το Τμήμα μας προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να μετάσχουν σε σπουδές υψηλού επιπέδου και, αλληλεπιδρώντας με τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, να εξελιχθούν σε επιτυχημένα στελέχη σε επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ολοκληρώνεται ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης σε τρία εξάμηνα:

  1. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν στέρεα θεμέλια πάνω σε προηγμένα θέματα της επιστήμης της Μηχανολογίας.
  2. Κατά το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές εστιάζουν στην απόκτηση τεχνο-γνωσίας που σχετίζεται με συστήματα αξιοποίησης συγκεκριμένων τύπων ΑΠΕ.
  3. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τη Διπλωμα-τική Εργασία τους.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θεωρείται θεμελιώδους σημασίας, όσον αφορά στην κατάρτιση του κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη εργασία, πάνω σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και βελτιστοποίησης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ, η οποία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος.

Εναλλακτικά, το πρόγραμμα προσφέρεται και ως μερικής φοίτησης, οπότε ολοκληρώνεται σε πέντε εξάμηνα. Οι διαλέξεις διαρκούν τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας λαμβάνει χώρα κατά το πέμπτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Οι διαλέξεις όλων των μαθημάτων λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Πέμπτη 15:30 – 21:30
  • Παρασκευή 15:30 – 21:30
  • Σάββατο 09:00 – 12:00

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) αποκτάται μετά την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System units). Επισημαίνεται ότι, μία πιστωτική μονάδα ECTS ισοδυναμεί με φόρτο εργασίας 26 ωρών.

  • Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα 2.400 €.

Στις μέρες μας η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια διαρκώς αυξάνει. Κατά συνέπεια, η περαιτέρω μελέτη και έρευνα πάνω στα συστήματα και τις διαδικασίες αξιοποίησης των ΑΠΕ είναι απαραίτητη. Στο εν λόγω πλαίσιο, πιστεύουμε ότι, μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», θα μπορέσουμε να εφοδιάσουμε την επιστημονική κοινότητα με άξια στελέχη, τα οποία θα είναι σε θέση να ηγηθούν του επόμενου κύματος οικονομικής ανάπτυξης.

Επικοινωνία:
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
(Πανεπιστημιούπολη Σερρών),
Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες.

τηλ.: +30-23210-49124, -125
fax: +30-23210-49285
email: http://mech.ihu.gr


Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Αναστάσιος ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

Καθηγητής